Algemene voorwaarden De Hondenhoeve - pension

Algemene voorwaarden De Hondenhoeve

dd 1-1-2013

 

Artikel 1 - definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Dierenpension: het bedrijf dat de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.

2. Pensionhouder: degene die het pension beheert.

3. Eigenaar: degene aan wie het dier toebehoort.

4. Dier: hond of kat van de eigenaar waarvoor de overeenkomst wordt gesloten.

 

Artikel 2 - algemeen

Op de overeenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij ervan in overleg wordt afgeweken. 

De opdracht wordt geacht correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan 10 dagen zijn verstreken, zonder dat de eigenaar tegen de uitvoering bezwaar heeft gemaakt bij het dierenpension.

 

Artikel 3 - overeenkomst

De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar huisdier in het pension volmacht aan de pensionhouder om gedurende het verblijf van het dier in het pension, als een goed pensionhouder op te treden.

 

Artikel 4 - rechten en plichten van het pension

Het dierenpension is verplicht tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het dier dat bij haar verblijft.

Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met individuele wensen van de eigenaar ten aanzien van de verzorging van het dier.

Het dierenpension mag een huisdier de toegang weigeren als deze niet beschikt over de verplicht gestelde inentingen, zoals bepaald in artikel 6.

Het dierenpension is bij teruggave van het dier aan de eigenaar verplicht melding te maken van bijzonderheden van het dier tijdens het verblijf.

 

Artikel 5 - rechten en plichten van de eigenaar

De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van het dier het bewijs van inenting af te geven.

De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van het dier alle informatie te verstrekken die nodig is voor een verantwoorde huisvesting en verzorging van  het dier in het dierenpension.

 

Artikel 6 - inentingen

De juiste inentingen staan borg voor een goede gezondheid van uw dier, maar ook van de andere dieren die in het dierenpension verblijven. Wij kunnen daarom alleen dieren ontvangen die volgens de regels de verplichte inentingen hebben gehad. De stickers van de entstof dienen in het boekje te zijn geplakt. Als de entingen niet in orde zijn, de stickers in het boekje ontbreken of als u het entingsboekje/dierenpaspoort vergeet, kunnen wij uw dier helaas niet in ons pension opnemen. 

De volgende entingen zijn verplicht:

Hondenziekte/Leverziekte/Parvo: min. 7 dagen oud en max. 3 jaar
Ziekte van Weil (lepto): min. 7 dagen oud en max. 1 jaar

En één van de onderstaande kennelhoest vaccinaties:
Nobi Vac KC (para-inflluenza + bordetella) min. 3 dagen oud en max. jaar
Of:
Bronchischield (bordetella) min. 5 dagen oud en max. 1 jaar
In combinatie met Nobivac Pi (para-influenza) min. 7 dagen oud en max. 1 jaar

Een titerbepaling van de bovengenoemde entingen geldt ook als bewijs van inenting. 

Naast de inentingen dient u het dier voor verblijf in het pension te behandelen tegen vlooien en wormen.

 

Artikel 7 - betalingen 

De kosten voor het verblijf van de hond dienen contant of per bank voldaan te worden, uiterlijk bij het ophalen van de hond. 

De dag van brengen en de dag van halen worden beide meegerekend. In de pensionprijs zijn inbegrepen de kosten van de verzorging, voeding en huisvesting van het dier en de verschuldigde B.T.W.

Bij het eventueel vervroegd ophalen van het dier door de eigenaar is het dierenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de eigenaar in rekening te brengen.

De eigenaar is de kosten van evt. medische handelingen of inentingen van het dier verschuldigd aan de pensionhouder.

 

Artikel 8 - annulering

Bij bevestiging van de reservering door het dierenpension wordt deze reservering omgezet in een overeenkomst.

Annuleringen langer dan 4 weken voor de eerste pensiondag zijn kosteloos.

Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor de eerste pensiondag brengen wij 50% van de totaalprijs voor het verblijf in rekening.

Bij annulering korter dan 2 weken voor de eerste pensiondag brengen wij 100% van de totaalprijs voor het verblijf in rekening.

Bij het eerder ophalen van het pensiondier worden gereserveerde dagen in rekening gebracht. 

 

Artikel 9 - ziekte en/of overlijden van de hond 

Indien het dier tijdens het pensionverblijf medische behandeling nodig heeft, dan zal de aan het dierenpension verbonden dierenarts hier zorg voor dragen. De kosten voor de medische behandeling komen voor rekening van de eigenaar of houder van het dier. Bij het brengen van het dier worden tussen eigenaar en pensionhouder afspraken gemaakt over de procedure in geval van overlijden van het dier tijdens zijn verblijf.

 

Artikel 10 - aansprakelijkheid

Wij stellen alles in het werk om uw huisdier verantwoord te huisvesten en te verzorgen, toch kunnen wij geen aansprakelijkheid voor ziekten of schade veroorzaakt door of aan pensiondieren of spullen van pensiondieren voor onze rekening nemen. Uit ziekten of schade voortvloeiende (dierenarts)kosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar.

U bent als eigenaar van uw huisdier wettelijk aansprakelijk, zorg dus dat u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft, waarin uw huisdier ook in een dierenpension is verzekerd. Daarnaast adviseren wij om een huisdierenverzekering af te sluiten om onverwachte medische kosten te voorkomen. 

 

Inloggen cursisten